Polska bajka ludowa w badaniach interdyscyplinarnych

Zgłoszenia

Zgłoszenia z propozycją tematu i krótkim abstraktem (maksymalnie 2000 znaków), a także wszelkie dodatkowe pytania, prosimy kierować na adres: folk@umk.pl. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do 20 kwietnia 2019 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prelegentów. 

Informacje o zakwalifikowaniu referatów zostaną rozesłane do 26 kwietnia 2019 roku.

Konferencja w Toruniu