Polska bajka ludowa w badaniach interdyscyplinarnych

Słownik polskiej bajki ludowej

Konferencji będzie towarzyszyła promocja powstałego w Zakładzie Folklorystyki i Literatury Popularnej trzytomowego Słownika polskiej bajki ludowej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018; zob. strona projektu i wersja elektroniczna słownika: bajka.umk.pl).

Konferencja w Toruniu