Polska bajka ludowa w badaniach interdyscyplinarnych

Zakład Folklorystyki i Literatury Popularnej
(Katedra Kulturoznawstwa Wydział Filologiczny UMK)

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

Polska bajka ludowa w badaniach interdyscyplinarnych

30–31 maja 2019 r.
Collegium Maius UMK, Fosa Staromiejska 3, Toruń

Bajka ludowa jako jeden z istotnych środków transmisji informacji o otaczającym świecie, obowiązujących zasadach postępowania i aprobowanym przez społeczność systemie wartości stanowiła ważną część tradycyjnej kultury chłopskiej. Jej walory nie tylko artystyczne wpłynęły na fascynację ludową twórczością ustną w środowisku europejskich elit, a uniwersalizm przekazywanych treści sprawił, że odgrywa istotną rolę również w kulturze współczesnej. Definiując bajkę ludową za Julianem Krzyżanowskim w szerokim znaczeniu zaproponowanym w Polskiej bajce ludowej w układzie systematycznym, zachęcamy do podjęcia dyskusji o jej genezie, historii i tradycyjnym obiegu, o archiwach, stanie badań i metodologiach, oraz o współczesnych formach obecności w różnych obiegach kulturowych. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy w swoich badaniach naukowych poruszają problematykę bajkoznawczą.

Proponowane obszary rozważań:

  • Polska bajka ludowa w badaniach interdyscyplinarnych (m.in. folklorystycznych, etnologicznych, kulturoznawczych, literaturoznawczych, językoznawczych, historycznych, religioznawczych, socjologicznych, medioznawczych, muzealniczych).
  • Polska bajka ludowa – zasoby, archiwa, stan badań, metodologie.
  • Polska bajka ludowa jako źródło wiedzy o kulturze.
  • Transmisja bajki w kulturze tradycyjnej – znani bajarze, techniki i sytuacje wykonawcze.
  • Polska bajka ludowa a folklor europejski – podobieństwa, różnice, zależności.
  • Historia badań nad polską bajką ludową.
  • Działalność pierwszych zbieraczy tekstów folkloru na ziemiach polskich.
  • Polska bajka ludowa a twórczość artystyczna (m.in. literacka, malarska, muzyczna, teatralna, filmowa).
  • Bajka ludowa w Internecie.
Konferencja w Toruniu