Polska bajka ludowa w badaniach interdyscyplinarnych

Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny: 
dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK 
dr Elwira Wilczyńska

Sekretarze:
mgr Robert Piotrowski
mgr Mateusz Napiórkowski

Konferencja w Toruniu